Clani orkestra

Clani orkestra

Člani Simfonicnega orkestra Cantabile

Marjan Grdadolnik, umetniški vodja in dirigent

 

I. violine

Matej Avšič, koncertni mojster 

Tina Vrščaj, namestnica koncertnega mojstra

Lucija Kovačič

Aleksander Rogina

Rebeka Kotar

Azra Dukić

Lucija Treven

Nina Pečar

Andreja Jamšek

Valentina Prete

Eva Vene

Manca Rupnik

Laura Bartelj

Vivijana Rogina

Neža Filipič

II. violine

Jera Rot, vodja

Urška Trček, namestnica vodje

Neža Piry

Manca Žnidaršič

Urška Prevolšek

Damijan Bogataj

Danijel Bogataj

Neža Lukančič

Bojana Petek

Mihaela Črnigoj

Sonja Arhar

Eva Kobal

Urša Malovrh

Tina Pongračič

Liza Šajn

Urša Istenič

viole

Špela Pirnat, vodja

Neža Sečnik, namestnica vodje

Eva Casagrande

Maja Vochl Černe

Maruša Makovec

Mateja Macut

Gaja Nepužlan

Urška Vrbovšek

violoncela

Peter Avšic, vodja

Maša Tomc, namestnica vodje

Bert Logar

Maja Žnidaršic

Polona Koželj

Eva Razložnik

Valentin Rogina

Mojca Katar

kontrabasi

Matjaž Zorko, vodja

Matej Meglic

Ajda Kavšak

Nejc Klun

flavti

Nina Rupnik

Eva Petkovšek

oboi

Eva Vrtačnik

Manca Oberstar

Astrid Kukovič

klarineta

Miha Nagode

Milena Keser

Martina Strasser

fagota

Miha Mitev

Luka Mitev

rogovi

Erik Košak

Patricija Albreht

Klever Felicio

Miha Lončar

trobenti

Jernej Gantar

Urban Kolar

Matjaž Meden

pozavne

Domen Gantar

Taja Tuljak

tubi

Janez Žnidaršic

Rok Vilhar

tolkala

Tine Vucko, vodja

Janja Nagode

Nastja Jerman

Jure Macek

harfa

Erika Frantar

tehnicni sodelavci

Vital Mihelčič, vodja

Vid Grdadolnik

Gašper Sajovic

Aljaž Mihelčič

Andraž Mihelčič

tajnica orkestra

Krista Grdadolnik

racunovodkinja
Nataša Gornjak Pejić